Protokoll styrelsemöte 2021-04-18

Från Fritidsjonglörerna
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mötesprotokoll
Vid pennan: Maria Kjelldahl
Mötesdatum: 2021 04 18

Protokoll fört vid fritidsjonglörernas styrelsemöte 18/4 2021

Närvarande styrelsemedlemmar: Staffan Ulfberg, Trevor Lewis, Hjalmar Risinger, Selma Berge, Maria Kjelldahl.

1. Mötets öppnade

Staffan öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande

Staffan valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Maria valdes till mötessekreterare.

4. Dagordningen fastställande

Dagordningen för mötet lästes upp och godkändes av mötet.

5. Lokaler

Då samarbetet med GK Hermes upphört söker föreningen efter nya lokaler. Träning tillsammans med Stockholm Flow eller Cirkus Normal diskuterades, men oavsett det önskas även egna träningstillfällen. Sökande efter lokal för egen träning åtminstone en gång i veckan fortsätter. Trevor kollar med Petter W om lokal i Gubbängen. Hjalmar har tidigare haft kontakt med Kristoffer S och kollar upp möjligheter till lägre hyra och eventuell träning i Nacka.

6. Årsmöte

Föreningen planerar i år att hålla årsmöte den 19 juni kl 15:00, i samband med World Juggling Day. Staffan skickar ut kallelse senast tre veckor före mötet.

7. World Juggling Day

I år infaller World Juggling Day den 19 juni. Vi firar i Fatbursparken.

8. Jonglette 2021

Vi planerar att hålla Jonglette även i sommar. Datum bestäms senast under World Juggling Day.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

10. Mötets Avslutande

Staffan avslutade mötet.


Vid Protokollet

Maria Kjelldahl


Justeras: