Protokoll styrelsemöte 2022-05-24

Från Fritidsjonglörerna
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mötesprotokoll
Vid pennan: Joakim Söderberg
Mötesdatum: 2022-05-24

Protokoll fört vid fritidsjonglörernas styrelsemöte 24/5 2022

Närvarande styrelsemedlemmar: Staffan Ulfberg, Trevor Lewis, Hjalmar Risinger, Maria Kjelldahl. Adjungerad: Joakim Södermerg

1. Mötets öppnade

Staffan öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande

Staffan valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Joakim valdes till mötessekreterare.

4. Dagordningen fastställande

Dagordningen för mötet lästes upp och godkändes av mötet.

5. Val av justermsmän

Maria och Hjalmar valdes till justeringsmän.

6. World Juggling Day

I år infaller World Juggling Day den 18 juni. Vi firar i Fatbursparken. Staffan uppdaterar webben, Maria Facebook och Trevor Instagram.

7. Jonglette 2022

Vi planerar att hålla Jonglette även i sommar den 20 augusti i Rålambshovsparken. Program samma som förra året. Ansvarsfördelning för annonsering samma som för World Juggling Day.

8. Årsmöte

Föreningen kommer att hålla årsmöte den 18 juni kl 15:00. Staffan skickar ut kallelse senast tre veckor före mötet.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp på mötet.

10. Mötets Avslutande

Staffan avslutade mötet.


Vid Protokollet

Joakam Söderberg

Justeras:

Hjalmar Risinger